SÚŤAŽE

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ MOTOCYKEL

Prihlásené motocykle bude hodnotiť odborná komisia, zložená z konštruktérov Vývoja Motorových Vozidiel Považských strojární – Ing. Petra Lovíška a Zdena Metzkera st., v 8-ich súťažných kategóriach. Kritéria hodnotenia: originálnosť, technický stav a celkový dojem. Jednotlivé kategórie budú hodnotené len v prípade, že bude daná kategória obsadená minimálne 2 účastníkmi. 

Kategórie:
– Manet M90
– Pionier 550, Pioner 555
– Skúter Manet S-100, S-125, Tatran S-125
– Pionier 05, 20, 21
– PS SK-90 (JAWA 90)
– Pionier 23 Mustang / Goldensport
– Babetta M-228, Babetta M-207
– Babetta M-210, M-215, M-225, Manet M-216 Korado

Vybrané závodné špeciály z Považských storjární, resp. špeciály vyrobené zo sériových motocyklov PS budu ocenené zvlášť. 

MANÍNSKY OKRUH

Závod pravidelnosti v centrálnej mestskej zóne. Účastníci absolvujú 1 + 3 kolá závodu na pravidelnosť, nie na rýchlosť! Úlohou je sa čo najbližšie priblížiť svojmu času, určenému prvým kolom – mať najmenšiu odchýlu medzi 3 časmi kôl. Víťazom sa stane jazdec, ktorý bude mať najmenší rozdiel medzi časmi všetkých kôl. V tejto súťaži nezáleži na prevedení motocykla – moped či motocykel. Ocenené bude 1. 2. a 3. miesto.


JAZDA ZRUČNOSTI

Registrovaní jazdci na motocykloch absolvujú aj jazdu zručnosti. Tá bude hodnotená v 2 kategóriach: mopedy a motocykle zvlášť. Úlohou jazdca bude prejsť stanovenú trať a absolvovať jednotlivé prekážky čo najlepšie a najpresnejšie. ČAS NIE JE MERANÝ! Nejazdí sa na rýchlosť ani časovú presnosť! Za chyby budú motorkári penalizovaní. Zvíťazí ten, ktorý získa najmenší počet trestných bodov.


PROPOZÍCIE

Na podujatie sa môžu prihlásiť motocykle vyrobené v Považských strojárňach a ich pobočných závodoch od r. 1947 do r. 2005. Štartovný poplatok ostáva nezmenený: 5 €.

Pre rćhlejšiu registráciu, prosím, využite registračný formulár na tejto stránke.

V PRÍPADE OTÁZOK K PODUJATIU KONTAKTUJE VETERÁN KLUB MANÍN NA info@veteran-manin.eu