PROGRAM

8:00 – 9:30
Príchod a registrácia súťažiacich na motocykloch.

9:45 – 11:30
Zahájenie X. ročníka Považskobystrického motocykla. Štart závodu presnosti – "Manínskeho okruhu." Hodnotenie najkrajších motocyklov odbornou komisiou. 

11:30 – 12:00
Predbežné ukončenie "Manínskeho okruhu." Spracovanie výsledkov závodu i súťaže o najkrajší motocykel.

12:15 – 14:30
Štart jazdy zručnosti.

14:45 – 15:15

Ukončenie jazdy zručnosti, spracovanie výsledkov a vyhlásenie víťazov - odovzdanie cien. Ukončenie X. ročníka PB Motocykla